Dobra atmosfera w pracy – jak znaleźć złoty środek?

Dobra atmosfera w pracy – jak znaleźć złoty środek?

atmosfera w pracy

Dobra atmosfera w pracy to klucz do sukcesu całego zespołu. Choć w dwudziestym pierwszym wieku panuje powszechne przekonanie, że to pracownik stawia warunki pracodawcy, to w dalszym ciągu nie jest to całkowicie zgodne z prawdą. Mimo coraz istotniejszej roli, jaką odgrywa zdrowie psychiczne podwładnych. Szefostwo wciąż stawia wyżej rezultaty, jakie przynosi pojedyncza jednostka nad jej prawidłowe funkcjonowanie mentalne. Naukowcy prowadzący badania w licznych korporacjach dowiedli przy tym, że sposób polepszania działania różnych firm rozpoczyna się od zasugerowania zatrudnionemu, że to w nim tkwi problem. Badacze przekonują jednocześnie, że to cały system organizacyjny firmy odpowiada za zwiększenie efektywności danej spółki. Jak zatem poprawić atmosferę w pracy, by przyniosło to najlepsze skutki?

 

Transparentność i otwarta komunikacja

Efektywny pracownik, to taki, który czuje się bezpiecznie na zajmowanym przez siebie stanowisku. By osiągnąć taki stan rzeczy należy zapewnić zatrudnionym osobom możliwość otwartego komunikowania swoich potrzeb, pomysłów, czy uwag związanych z realizowanymi przez nie projektami, bądź ogólnych – dotyczących samego miejsca pracy. Takie poczucie komfortu w znacznej mierze przyczynia się do poprawy atmosfery. Jaka panuje wśród podwładnych oraz w ich relacjach z szefostwem.

Coraz częściej stosowaną strategią jest wprowadzanie w miejscu pracy dni specjalnie przeznaczonych na możliwość transparentnego komunikowania swoich pomysłów i potrzeb wyrażanych przez pracownika. Mniej wymagającym procesem. Który gwarantuje podobny efekt, jest regularnie oferowane wsparcie od osób znajdujących się wyżej w szczeblach hierarchii panującej w firmie.

 

Integracja i otrzymywane wsparcie

Oprócz pomocy otrzymywanej od przełożonych niezwykle ważne jest, by pracownik był przekonany, że podobne wsparcie otrzymać może od współpracowników, którzy go otaczają. Przyjazna atmosfera pracy jest kluczem do wysokiej efektywności jednostek. Dzieje się to za sprawą podtrzymywanego dobrego nastroju, który – powszechnie wiadomo. Przekłada się na satysfakcjonujący i wartościowy poziom wykonania swojego zakresu obowiązków. Swoje zastosowanie znajduje tutaj integracja wśród pracowników. Choć na początkowych etapach nie poleca się takiej, jak wyjazdy integracyjne, czy wspólne wypady na pizze, gdzie pracownik czuje się przymuszony i podchodzi do tego niechętnie. Zalecaną metodą są 15-minutowe przerwy na herbatę, podczas których pracownicy zbierają się w jednym miejscu i ładują swoje akumulatory w trakcie rozmów z członkami firmy o różnych szczeblach.

 

Work-life balance

Dowiedzione zostało także, że ciągłe przeciążenie pracą w znacznym stopniu przyczynia się do nadmiernego stresu. Ten z kolei ma istotne znaczenie dla pogorszonego nastroju i pojęcia takiego, jak wypalenie zawodowe. Aby temu zapobiec należy upewnić się, że podwładni wykonują pracę, z którą są w stanie sobie poradzić w danych, z góry narzuconych, deadlineach. Dzięki zapobieganiu poczuciu przytłoczenia zagwarantowane jest odczuwanie spokoju, który z kolei przekłada się na dobre relacje interpersonalne.

Nie ma jednego przepisu na dobrą atmosferę w pracy, ale zdaje się, że stopniowe łączenie kilku sposobów i aktywna ich eksploracja jest złotym narzędziem. Które może przyczynić się do poprawy klimatu panującego wśród członków zespołu

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *