Odkryj siebie

BADANIE OSOBOWOŚCI JTI

Dlaczego warto poznać swoją osobowość?

Badanie oparte jest na Jungowskiej teorii typów psychologicznych. JTI dotyczy preferencji, bada świadomość naszych preferencji i jej siłę. Teoria typów daje nam wgląd w ludzkie podobieństwa i różnice. Dzięki poważnemu i profesjonalnemu podejściu może okazać się przydatna dla indywidualnych osób, całych zespołów czy organizacji.

Narzędzie wspiera nas, byśmy byli bardziej skuteczni w relacjach z innymi ludźmi oraz osiągali lepsze wyniki w pracy. Doskonalenie umiejętności menedżerskich jest kluczowe dla organizacji, a badanie JTI dostarcza narzędzi umożliwiających wewnętrzną kontrolę. Określa również nasz styl pracy, a także rozpracowuje nasze słabe i mocne strony.

Zarówno menedżerowie, jak i pracownicy szeregowi powinni różnice ludzkie brać pod uwagę, zauważać je i liczyć się z nimi. To jest konieczne z punktu widzenia efektywności pracy.

Często bez takiej wiedzy, bez poznania głównych reguł i prawidłowości funkcjonowania zachowań ludzkich, zadanie menedżerów jest znacznie trudniejsze.

Zdobądź kompetencje managerskie

Zdobądź praktyczną wiedzę, popraw umiejętność sprzedaży i zacznij efektywniej zarządzać zespołem.