Jak budować motywację pracowników?

Jak budować motywację pracowników?

System nagradzania zależy wielu elementów, lecz nadrzędną funkcję w motywowaniu gra osoba przełożonego: jego sposób zarządzania zespołem, zdolności socjalne, elementy osobowościowe, tworzenie więzi z ludźmi itd. System motywacyjny zależy też od sytuacji, w której znajduje się spółka, tradycje oraz specyfiki konkretnej instytucji i pracowników. To, jakimi ludźmi zarządza menadżer, ma znaczący wpływ na to, jak będzie ich zachęcać.

 

Co to jest motywacja?

Czemu podejmujemy pewne działania? Czemu pragniemy czy nie pragniemy czegoś robić i w jaki sposób możemy wpłynąć na pozostałych, aby chcieli bądź nie pragnęli podejmować pewne działania? Słowo motywacja wychodzi od łacińskiego czasownika movere, więc poruszać się. Więc motywować znaczy to samo, co poruszać do działania. Znaczy to również, iż w każdym człowieku jest wewnętrzna zdolność do działania, jaka przy uruchomieniu (w dany sposób), wprowadza go w ruch, zachęca do działania.

 

Motywowanie negatywne – Czy wiesz, jak motywować pracowników? 

Motywowanie negatywne polega na pobudzaniu ludzi do wydajniejszej pracy przez tworzenie sytuacji ryzyka. Pokazowo może to być możliwość straty pracy, degradacja na mniejsze stanowisko czy potrącenie premii. Takie rozwiązanie motywowania jest efektywne, gdy wytwarza w ludziach chęć do mobilizacji oraz działania. Negatywne motywowanie może doprowadzić do sytuacji, w jakiej atmosfera w pracy ulegnie zepsuciu, natomiast wraz z nią uniknie radość z robionych obowiązków.

 

Bazuj na dobrych stronach ludzi

Kiedy przełożony zna mocne oraz słabe strony własnych pracowników może tak dawać zadania, aby zatrudnieni jak najczęściej bazowali we własnej pracy na własnych dobrych stronach. Takie rozwiązanie gwarantuje nie jedynie spektakularne rezultaty, lecz powoduje, iż ludzie czują się „na fali” oraz pracują z wielkim zapałem. Gdy zespół nauczy się, kto ma jakie mocne strony, błyskawicznie zacznie z owego korzystać oraz ludzie zaczną sobie pomagać już bez interwencji szefa. Dzięki temu nie jedynie podwyższają się rezultaty, lecz buduje się dobrany zespół.

 

Integruj zespół

Zintegrowana załoga funkcjonuje efektywnie, rzadziej popada w spory, lepiej się komunikuje oraz – co najistotniejsze – jest niezwykle zmotywowana do pracy. Zastanawiasz się, w jaki sposób planowanie wspólnych wyjść oraz zabaw integracyjnych oddziałuje na zwiększenie poziomu motywacji pracowników? Poznanie kolegów z odmiennej (aniżeli zawodowa) strony może przydać się do zachowania procesów zdrowego współzawodnictwa wspartego na wzajemnych projektach.

 

Elastyczny okres pracy, home office, work-life balance

Zastosowanie elastycznego czasu pracy w biurze lub możliwość niepełnej czy nieraz pełnej pracy zdalnej to urządzenia, o jakie niejednokrotnie pytają kandydaci na profesjonalne stanowiska. Należałoby pamiętać, iż do głosu dochodzą jeszcze młodsze pokolenia, jakie otwarcie przyznają, iż nie chcą spędzać całego życia w pracy. Prócz zawodowej realizacji pragną prowadzić życie prywatne, podtrzymywać zainteresowania, zakładać swoje niewielkie biznesy.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *