Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika

Kodeks pracy znacznie nakłada na pracodawcę przymus ułatwiania zatrudnionym podwyższania kwalifikacji zawodowych. Nie uściśla jednakże w jaki sposób ma się to odbywać w praktyce; jak często przełożony winien kierować ludzi na szkolenia, kursy oraz czy winien wyrażać zgodę na uczestnictwo w dowolnym szkoleniu, w jakim zatrudniony zapragnie wziąć udział. Przykładem są pracownicy samorządowi, którzy winni uczestniczyć w rozmaitych formach podnoszenia kwalifikacji oraz umiejętności zawodowych. To z kolei  nakłada pewne obowiązki dla pracodawcy. Mają oni nakazane, żeby tworząc plany finansowe na określony rok, założyć środki na podnoszenie kwalifikacji oraz kompetencji osób, jakie zatrudniają. Uczestnictwo w szkoleniach oraz pozostałych formach podnoszenia wiedzy jest przymusem wszelkich zatrudnionych w samorządach, bez względu na podstawę zatrudnienia lub zajmowane stanowisko.

 

Podnoszenie kwalifikacji poprzez pracownika

Podnoszenie kwalifikacji pracownika to zdobywanie bądź poszerzanie wiedzy i zdolności z inicjatywy pracodawcy, bądź pracownika za zgodą pracodawcy. Inicjatywa pracodawcy może być poleceniem służbowym bądź propozycją dla pracownika. Jeśli zatrudniony wychodzi z inicjatywą podwyższenia umiejętności, winien otrzymać zgodę nim zacznie edukację, jednakże może to wystąpić też w trakcie nauczania. Przełożony nie ma przymusu wyrażenia zgody na szkolenie ludzi.

 

Inicjatywa bądź zgoda pracodawcy

Poprzez zgodę pracodawcy rozumie się każde zachowanie pracodawcy, które wyraża jego wolę w sposób odpowiedni. Zgoda pracodawcy może być więc przedstawiona, np. przez zwolnienie pracownika z części dnia pracy na czas odbywania zajęć bądź danie świadczenia fakultatywnego, np. pokrycie opłat za przejazd. Wyjściem w tym obszarze jest zawarcie umowy (tzw. umowy szkoleniowej) traktującej bilateralnych praw oraz obowiązków stron stosunku pracy połączonych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

 

Konferencje oraz fora z autorytetami

Udział w organizowanych konferencjach oraz forach, realizowanych poprzez znane autorytety w danej dziedzinie. To najpopularniejsza forma, jaka pozwala na rozwój oraz poznanie najnowocześniejszych informacji ze świata interesującej nas sfery. Owego rodzaju eventy zwykle są prowadzone poprzez profesjonalistów, mających dużą wiedzę i  doświadczenie. Dzielą się oni własnymi przykładami i wspierają na dotychczasowym dorobku zawodowym. Często takie wystąpienia stają się zachętą oraz motywacją do zmian. Zdarza się, że osoba która uczestniczy w takim evencie podejmuje kształcenie w temacie, który ją zainteresował. Ponadto przy okazji takich spotkań można nawiązać mnóstwo znajomości z ciekawymi ludźmi związanymi z tematyką konferencji.

 

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych – zalety dla pracownika oraz pracodawcy

Większe umiejętności zawodowe ludzi przyczyniają się m.in do zwiększenia konkurencyjności firmy, podniesienia przychodów, postrzegania firmy jako dobrego i ciekawego pracodawcę. Każdemu przedsiębiorstwu, które chce się rozwijać zależy na najlepszych specjalistach w danej dziedzinie. Nie zawsze  właściciele zdają sobie sprawę i zbyt mało wysiłku przykładają na doskonalenie swoich pracowników. A przecież bobrze wykształcona kadra to siła  klucz do sukcesu każdej organizacji.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *