Sposoby na budowanie zaangażowania pracowników

Sposoby na budowanie zaangażowania pracowników

Żadnego przedsiębiorcy lub menedżera nie trzeba przekonywać, że zaangażowanie pracowników w wymierny sposób wpływa na efektywność ich pracy. Takie osoby czują, że ich praca ma sens, utożsamiają się z firmą, a przez to są lojalne i skłonne poświęcić dla niej swój czas oraz wysiłek. Takie podejście sprawia, że zyskuje na tym przedsiębiorstwo, ale i sami pracownicy, którzy po prostu się rozwijają. W jaki sposób zwiększyć zatem ich zaangażowanie w działalność firmy?

 

Jasna strategia firmy

Każda firma powinna posiadać własną misję i wizję, która inspiruje pracowników i motywuje ich do działania. Są to swego rodzaju wartości, do których ma dążyć przedsiębiorstwo i które ma też przekazywać na zewnątrz. W połączeniu z dobrze opracowaną strategią tworzy to spójną koncepcję, dzięki której pracownicy wiedzą, w jakim kierunku powinna podążać firma i jaki jest cel jej działalności. Istotne jest natomiast to, że poza celami strategicznymi, należy również przekazywać zatrudnionym osobom, jakie są cele na ich szczeblu, a następnie łączyć je z tymi ogólnymi. By zaangażować pracownika w jego działanie, trzeba mu zaprezentować, jak realizowane przez niego obowiązki wpływają na ogólną działalność przedsiębiorstwa. W ten sposób można mu zapewnić poczucie sensu jego pracy, dzięki czemu poczuje się on integralną częścią firmy.

 

Umożliwianie rozwoju

Wykonywanie stale tych samych obowiązków i brak perspektywy rozwoju, sprawi, że dany pracownik popadnie po jakimś czasie w stagnację, co negatywnie odbije się na jego zaangażowaniu w działalność firmy. Należy zatem stale rozmawiać z zatrudnionymi, omawiając ich aktualną pracę, ale też dalsze plany zawodowe. Z pewnością warto spytać o to, czy ich zdaniem realizują się na danym stanowisku i ewentualnie zaproponować spróbowanie sił w innej gałęzie firmy. Dobrym bodźcem do zwiększania motywacji i zaangażowania będzie również oddelegowywanie pracowników do konkretnych projektów oraz umożliwianie im uczestnictwa w różnego rodzaju szkoleniach, które otworzą im następnie drogę do podnoszenia kompetencji oraz awansu.

 

Współtworzenie miejsca pracy

Dobrym sposobem na zwiększenie utożsamienia się pracownika z jego stanowiskiem, jest umożliwienie mu wpływania na jego miejsce pracy. Chodzi tutaj nie tylko o fizyczne stanowisko robocze w biurze, ale też metody działania. Współpracownicy często mają dobre pomysły i znajdują się bliżej klienta niż kierownictwo firmy, więc mogą lepiej odczuwać potrzeby odbiorcy oraz sposoby na dotarcie do niego i budowanie wspólnej relacji. Pracownik, który może w pewnym stopniu kształtować swoją pracę, na pewno będzie bardziej zaangażowany niż ten, który musi bezwzględnie wykonywać odgórnie narzucone zadania i to w ściśle określony sposób.

 

Angażowanie w podejmowanie decyzji

Wiele decyzji w firmie zapada tylko na najwyższym szczeblu, lecz gdy istnieje taka możliwość, warto zaangażować w ten proces wszystkich pracowników. W niektórych przedsiębiorstwach dokonuje się tego nawet w kontekście strategicznych, rozwojowych celów. Dobrą praktyką jest przynajmniej zbieranie opinii ogółu zatrudnionych w kontekście kierunku, w którym powinna podążać organizacja. Nie wszystkie kwestie można konsultować z pracownikami, gdyż mogłyby to wydłużać lub zastopować proces decyzyjny. Stosując takie praktyki chociaż sporadycznie, można jednak sprawić, iż poczują się oni ważną częścią firmy i zwiększą swoje zaangażowanie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *