Tag: efektywne zarządzanie

Na czym polega zarządzanie przez Lean Manufacturing?

Kierownicy dysponują wieloma możliwościami zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym – jednym ze stosowanych systemów jest Lean Manufacturing. Jego podstawowym założeniem jest takie zaplanowanie i przeprowadzenie procesów wytwórczych, które wyeliminuje marnotrawstwo pod każdą postacią. System ten dąży do tworzenia wysokiej jakości dóbr i usług przy eliminacji zbędnych procedur i kosztów, a także przy użyciu niskiej ilości surowców.  …
Dowiedz się więcej

Jak efektywnie zarządzać zespołem – 4 sprawdzone metody

Efektywny i zgrany zespół to często główny czynnik decydujący o końcowym wyniku projektu, a w konsekwencji również działań całej firmy. Nie da się osiągnąć długofalowego sukcesu bez odpowiedniego zarządzania i motywowania pracowników. Każdy zespół potrzebuje lidera oraz wsparcia „z góry”. Musimy stworzyć więc atmosferę, która daje poczucie bezpieczeństwa i zachęca do stałego rozwoju. Przyjrzyjmy się…
Dowiedz się więcej