Tag: elastyczny czas pracy

Jak budować motywację pracowników?

System nagradzania zależy wielu elementów, lecz nadrzędną funkcję w motywowaniu gra osoba przełożonego: jego sposób zarządzania zespołem, zdolności socjalne, elementy osobowościowe, tworzenie więzi z ludźmi itd. System motywacyjny zależy też od sytuacji, w której znajduje się spółka, tradycje oraz specyfiki konkretnej instytucji i pracowników. To, jakimi ludźmi zarządza menadżer, ma znaczący wpływ na to, jak…
Dowiedz się więcej

Jak docenić pracowników?

W ubiegłych latach jeszcze większą funkcję gra kultura organizacji oraz szczęście w pracy. Szczęśliwi zatrudnieni są nie jedynie niezwykle skuteczni, lecz też niezwykle wydajni oraz usatysfakcjonowani z własnej pracy. Docenianie jest działaniem lekceważonym zwłaszcza w polskich spółkach. Aż 8 % więcej pracowników spółek z funduszem zagranicznym czuje się bardziej doceniona aniżeli zatrudnieni na tychże samych…
Dowiedz się więcej