Jak budować motywację pracowników?

System nagradzania zależy wielu elementów, lecz nadrzędną funkcję w motywowaniu gra osoba przełożonego: jego sposób zarządzania zespołem, zdolności socjalne, elementy osobowościowe, tworzenie więzi z ludźmi itd. System motywacyjny zależy też od sytuacji, w której znajduje się spółka, tradycje oraz specyfiki konkretnej instytucji i pracowników. To, jakimi ludźmi zarządza menadżer, ma znaczący wpływ na to, jak…
Dowiedz się więcej