Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika

Kodeks pracy znacznie nakłada na pracodawcę przymus ułatwiania zatrudnionym podwyższania kwalifikacji zawodowych. Nie uściśla jednakże w jaki sposób ma się to odbywać w praktyce; jak często przełożony winien kierować ludzi na szkolenia, kursy oraz czy winien wyrażać zgodę na uczestnictwo w dowolnym szkoleniu, w jakim zatrudniony zapragnie wziąć udział. Przykładem są pracownicy samorządowi, którzy winni…
Dowiedz się więcej