Efektywność menedżerska

Menedżer jest dynamicznym i ożywczym elementem każdej organizacji. Umiejętność zarządzania zespołem sprzedażowym, jego kompetencje i rzetelność decydują o sukcesie organizacji 

To szkolenie w formie indywidualnych sesji rozwojowych jest zaproszeniem do tego, by stać się skutecznym i profesjonalnym menedżerem, spełnić realistyczne oczekiwania organizacji oraz pomyślnie osiągać wspólne cele.

W trakcie pracy koncentrować będziemy się na zadaniach menedżera związanych z efektywnością osobistą, efektywnością pracowników, jak i całego zespołu sprzedażowego.  Menedżer będzie doskonalił swoje umiejętności stawiania celów, monitorowania ich realizacji i wspierania pracownika w jego rozwoju, zapewnienia mu niezbędnych narzędzi do osiągania wyników.

Podczas zajęć wykorzystamy obserwację, dyskusję, burzę mózgów, symulacje, studium przypadku, nagrania audiowizualne, samoocenę, analizę, wyciąganie wniosków, wyznaczanie celów rozwojowych. Pozwoli to menedżerowi świadomie stosować odpowiednie narzędzia do podnoszenia efektywności pracowników. Rezultatem będzie wdrożenie nowych umiejętności we własny styl zarządzania.


CEL SZKOLENIA:

 • Rozwój kluczowych umiejętności menedżerskich do skutecznego kierowania zespołem.
 • Poznanie reguł skutecznego delegowania zadań i odpowiedzialności, monitorowania aktywności sprzedawcy i rozliczania go z rezultatów.
 • Umiejętne  wpływanie i reagowanie na zamianę postawy pracownika
 • Wprowadzenie narzędzi coachingu do rozwoju  umiejętności zawodowych pracownika.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Efektywność menedżerska
 • Rola menedżera wobec firmy/zespołu/pracownika.
 • Moja rzeczywistość – zakres obowiązków i odpowiedzialności
 • Wartości, którymi kierują się w zarządzaniu
 • Analiza swoich zasobów
 • Czym muszę zarządzać, by zarządzać skutecznie?
 • Zarządzanie sobą w czasie
 • Narzędzia menedżera 
 1. Badanie osobowości JTI 
 • Omówienie wyników badania
 • Wyznaczenie obszarów do rozwoju
 • Analiza swoich pracowników pod kątem typów osobowości i sposobów efektywnego zarządzania 
 1. Skuteczne zarządzanie zespołem sprzedażowym
 • Cele zespołu
 • Komunikacja w zespole – skuteczne narzędzia (expose menedżera, dawanie i dobieranie informacji, prowadzenie zebrań)
 • Czterostopniowy model rozwoju pracownika
 • Znaczenie motywacji w rozwoju pracownika
 • Na ile znasz swojego pracownika – zarządzanie zgodne z poziomem rozwoju pracownika
 • Planowanie rozwoju pracownika
 1. Delegowanie, monitorowanie i rozliczanie 
 • Dlaczego pracownicy nie robią tego, czego się od nich oczekuje?
 • Wyznaczanie pracownikom motywujących i zrozumiałych celów 
 • Delegowanie zadań i odpowiedzialności 
 • Monitorowanie zadań – ścieżka interwencji, korygowanie i ustalanie rezultatu
 • Rozliczanie z zadań – konstruktywna informacja zwrotna
 1. Monitorowanie – rola superwizora
 • Sprawdzanie, czy poziom aktywności jest właściwy
 • Sprawdzanie, czy poziom efektywności jest właściwy
 • Co monitorujemy i jak często?
 • Proces oceny – regularna informacja zwrotna
 1. Menedżer jako coach – rola wpierania pracownika
 • Czym jest coaching menedżerski, jak i kiedy go stosować?
 • Etapy coaching i przebieg procesu
 • Techniki uczenia ludzi dorosłych
 • Karta pracy coacha.

SZKOLENIE OBEJMUJE:

 • Obserwację pracy menedżera podczas spotkania z pracownikami + informacja zwrotna.
 • Materiały szkoleniowe
 • Narzędzia: ćwiczenia, karty pracy, samoocena, ustalenie kolejnych kroków pracy nad umiejętnościami, omówienie bieżących problemów i wypracowanie rozwiązań, własne studium przypadku, analiza sytuacji, wyciąganie wniosków, wyznaczanie sobie celów rozwojowych.
 • Wykorzystanie narzędzi audio-wizualnych podczas ćwiczeń.
 • Przydzielenie indywidualnych zadań wdrożeniowych + informacja zwrotna.
 • Konsultacje mailowe i telefoniczne.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia.

INWESTYCJA:

Zakres Ilość dni szkoleniowychWartość nettoWartość brutto
Indywidualne sesje rozwojowe 8 x 1 uczestnik (4 godziny x 8 dni)1500 x 8 = 12 000 14 760
Badanie JTI z raportem1 x 1 uczestnikw cenie
Raport po szkoleniowyDla zarządu i dla uczestnikaw cenie
Suma 12 000 netto14 760 brutto

WARUNKI PŁATNOŚCI:

 • Płatność po każdej zrealizowanej sesji coachingowej na podstawie faktury VAT
 • Termin płatności 7 dni

Zdobądź kompetencje managerskie

Zdobądź praktyczną wiedzę, popraw umiejętność sprzedaży i zacznij efektywniej zarządzać zespołem.