Zarządzanie ludźmi w procesie zmiany

Zarządzanie ludźmi w procesie zmiany

Odpowiedzialność za efekt wprowadzanych zmian i przeprowadzenia przez nie ludzi spoczywa na menedżerach. Celem szkolenia jest skuteczne przygotowanie menedżerów do zarządzania zmianą oraz wzrost zrozumienia psychologicznych aspektów zmiany.

Szkolenie ukierunkowane jest na poznanie mechanizmów społecznych i ludzkich związanych z reakcją na zmiany. Uczestnicy poznają zasady i metody wprowadzania zmian w organizacji.  Dowiedzą się jak zarządzać informacją podczas wprowadzania zmian, jak się komunikować i wspierać pracowników w zmianie. Zdobędą umiejętność zarządzania sytuacjami w procesie zmian. Rozwiną umiejętności angażowania ludzi i zespołu.

Zdobądź kompetencje managerskie

Zdobądź praktyczną wiedzę, popraw umiejętność sprzedaży i zacznij efektywniej zarządzać zespołem.