Coachingowy styl zarządzania – dla kogo najlepszy?

Coachingowy styl zarządzania – dla kogo najlepszy?

coaching

Coaching kojarzy się zazwyczaj z sesjami jeden-na-jednego, gdzie coach podczas rozmowy z klientem, bądź pracownikiem stara się pomóc mu rozwinąć różne obszary swojego funkcjonowania. Jednak w biznesie znaleźć można dużo więcej obszarów, w których coaching znajdzie dla siebie miejsce. Jednym z takich obszarów jest zarządzanie. Czym więc charakteryzuje się coachingowy styl zarządzania?

 

Poprawa wyników biznesowych

Warto podkreślić, że styl ten w dużym stopniu wpływa na poprawę wyników biznesowych, co znajduje potwierdzenie w badaniach. Jego główną cechą jest stosowanie w procesie zarządzania narzędzi i strategii zapożyczonych z coachingu. Chodzi tutaj raczej o wspólne eksplorowanie przestrzeni problemu, dbanie o proces dochodzenia do rozwiązania raczej niż dawanie gotowych rozwiązań. Ważną kwestię jest również atmosfera poszanowania i wspierania rozwoju swoich podwładnych, co pozytywnie przekłada się na zwiększenie ich poczucie kompetencji i autonomii. Nie chodzi tutaj o uzależnianie pracowników od siebie tylko o bycie osobą wspierającą i nakierowującą. Dzięki temu możliwe jest pobudzenie i wzrost zaangażowania podwładnych w wykonywaną pracę. Danie „wolnej ręki” osobom odpowiedzialnym za rozwiązanie danego problemu buduje w nich poczucie odpowiedzialności za wdrożone rozwiązania i osiągnięte rezultaty.

 

Dobre wyniki

Stosując ten styl nie możemy zapomnieć o tym, że ważne są również wyniki- nie chodzi tutaj tylko o to, żeby budować dobrą atmosferę i zaangażowanie, ale też dbać o wymierne wyniki, na podstawie których możemy określić efektywność procesu. Możemy wyróżnić trzy główne zasady, którymi warto się kierować. Pierwsza zasada to autonomia pracownika, który powinien mieć poczucie wpływu na wykonywane przez siebie działania. Zasada kompetencji mówi o tym, że poziom zadania powinien być dopasowany do stopnia umiejętności osoby, która się nim zajmuje. Ostatnią zasadą jest relacyjność, zgodnie z którą pracownik nie powinien zostawać z zadaniem sam na sam, za to powinien mieć możliwość skorzystania ze wsparcia innych osób.

 

Coachingowy styl zarządzania

Coachingowy styl zarządzania przynosi sporo korzyści nie tylko pracownikom, ale też samym menedżerom. Pracownicy są dzięki niemu bardziej zaangażowani w swoją pracę, a także bardziej gotowi na mierzenie się z czekającymi ich wyzwaniami. Zdejmuje to dużą część odpowiedzialności z barków menedżerów, którzy nie muszą już stale kontrolować i sprawdzać działań podejmowanych przez swoich podwładnych. Dzięki równej relacji z menedżerem czują wsparcie i możliwość konstruktywnego przedyskutowania napotkanych przeszkód. Poczucie wsparcia przekłada się też na większą gotowość do rozwijania swoich kompetencji. Coachingowy styl zarządzania powinien sprawdzić się podczas kontaktów z pracownikami, którzy mają wysoki poziom motywacji i wysokie kompetencje, którzy będą mogli wykorzystać swoje talenty, ale także podczas pracy z ludźmi, którym brakuje motywacji. W takiej sytuacji styl ten może pomóc odnaleźć utracone gdzieś poczucie wpływu na swoją pracę i jej wyniki. Wspierajmy zatem swoich podwładnych i nie bójmy się pomagać im w rozwoju, zarówno zawodowym jak i osobistym.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *