Jak traktowane są kobiety na rynku pracy?

Jak traktowane są kobiety na rynku pracy?

Najwyższe stanowiska w spółkach nadal są w większości obejmowane przez mężczyzn. Nie wynika to jednak z mniejszych kwalifikacji kobiet. Jednym z powodów jest to, w jaki sposób większość przedsiębiorstw tworzy ścieżki rozwoju własnych pracowników i utrudnia kobietom wspięcie się na najwyższe stopnie drabiny awansu. Innym powodem jest to, że same kobiety stwarzają sobie przeszkody do sięgania po najwyższe stanowiska.

 

Jak traktowane są kobiety na rynku pracy?

Zdarza się, iż panie zajmujące to samo stanowisko, co panowie, mające ten sam obszar obowiązków, zarabiają mniej. Czemu tak się dzieje? Przyjmuje się, iż niejednokrotnie pochodzi to z tego, że przełożeni bardziej ufają osobom tej samej płci co oni. W związku z tym, że chociażby widząc niezwykle dobre CV oraz przyjmując kobietę na określone stanowisko, oferują niższe wynagrodzenie. Dzieje się tak ze względu na małe zaufanie w sprawie tego, czy konkretna osoba poradzi sobie z danymi zadaniami. Dziś kobiety zarabiają teraz mniej od mężczyzn, rzadziej awansują, przeważnie są pierwsze zwalniane, oraz mniej chętnie przyjmowane do pracy, zwłaszcza kobiety starsze. Poprzez szereg lat stanowiły i wciąż stanowią większość, pośród osób będących bez pracy. Istnieje popularne przeświadczenie, iż bezrobocie degraduje panów, natomiast paniom nie zapewnia ujmy.

 

Kobiety na rynku pracy w Polsce oraz UE

Chociaż równouprawnienie w pracy winno być naturalne oraz bezdyskusyjne, nadal mnóstwo spółek dyskryminuje pracownice nawet w sprawach ekonomicznych. Luka płacowa, czyli rozbieżność w pensji pań oraz panów zajmujących takie same stanowiska w jednej spółce, jest ogromnym kłopotem zarówno w Polsce, jak również całej Unii Europejskiej. GUS co 2 lata prowadzi badanie różnicy w wynagrodzeniach ze względu na płeć ludzi. Tak Polska, jak również UE podejmują szereg przedsięwzięć, żeby polepszyć sytuację pań na rynku pracy. Równouprawnienie jest jednym z spośród istotnych celów w polityce regionalnej wspólnoty.

 

Dyskryminacja w pracy natomiast płeć, więc molestowanie

Molestowanie seksualne jest jedną z metod dyskryminacji. Kodeks pracy określa ją następująco: Dyskryminowaniem ze względu na płeć jest również każde szkodliwe zachowanie o profilu płciowym bądź odnoszące się do płci pracownika, jakiego zamiarem bądź skutkiem jest naruszenie godności pracownika, w szczególności stworzenie względem niego zastraszającej, wrogiej, upokarzającej, poniżającej bądź obraźliwej atmosfery; na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne bądź pozawerbalne podzespoły.

 

Jak, z tym że walczyć?

Powołując się na właściwe przepisy osoby, które czują się dyskryminowane mogą złożyć pozew względem osób, jakie naruszyły zasadę równego traktowania obu płci. W takiej sytuacji to osoba oskarżona musi udowodnić, iż nie dopuściła się praktyk dyskryminacyjnych. W wypadku wygrania takiej sprawy oskarżyciel może otrzymać zadośćuczynienie w wielkości nie mniejszej aniżeli najmniejsze wynagrodzenie za pracę oraz nie większej aniżeli sześciokrotność owego wynagrodzenia.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *