Na czym polega zarządzanie przez Lean Manufacturing?

Na czym polega zarządzanie przez Lean Manufacturing?

Kierownicy dysponują wieloma możliwościami zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym – jednym ze stosowanych systemów jest Lean Manufacturing. Jego podstawowym założeniem jest takie zaplanowanie i przeprowadzenie procesów wytwórczych, które wyeliminuje marnotrawstwo pod każdą postacią. System ten dąży do tworzenia wysokiej jakości dóbr i usług przy eliminacji zbędnych procedur i kosztów, a także przy użyciu niskiej ilości surowców.

 

System zarządzania wywodzący się z Japonii

Menedżerowie decydujący się wprowadzić do swojej firmy Lean Manufacturing liczą, że dzięki temu ich jednostka będzie pracować wydajniej, a produkty schodzące z taśmy będą cechować się większą jakością, przy mniejszej ilości marnotrawstwa. Sama koncepcja przywędrowała do europejskich firm z dalekiego wschodu, gdzie japońska Toyota osiągała świetne wyniki ekonomiczne i mogła pochwalić się zdobywaniem nowych rynków. Podstawową różnicą, która dzieli Lean Manufacturing od pozostałych koncepcji zarządzania jest produkcja zgodna z ideą ciągłego przepływu. Dzięki nieustannemu rozwojowi pracowników, a także poprawie poszczególnych procesów produkcji jednostka osiągać ma znaczącą poprawę dotychczasowych wyników wydajności.

 

Założenia koncepcji idealnej

Celem, do którego dąży Lean Manufacturing jest nieustanny przepływ. Dotyczy on zarówno gospodarki zapasami, jak i samych procesów produkcyjnych, w które zaangażować należy wszystkich pracowników. Dzięki wprowadzeniu określonych standardów pracy Lean Manufacturing skraca czas potrzebny na wykonywanie kolejnych czynności w procesie produkcji, z klei poprzez opracowanie systemu dostaw „just-in-time” radykalnie obniżana jest ilość zalegających w magazynie zapasów. Choć ten system zarządzania niesie za sobą sporo zagrożeń – między innymi przestoje w produkcji z powodu zbyt niskiego poziomu zapasów, czy problemy z dostawami – to nie brakuje firm, które z chęcią podejmują się wdrażania Lean Manufacturing w swoich strukturach. Okazuje się bowiem, że podejmowane ryzyko niesie za sobą wizję niemałych korzyści.

 

Jakie korzyści niesie Lean Manufacturing?

Podstawową zaletą wprowadzenia do firmy koncepcji Lean Manufacturing jest widoczna poprawa wydajności i ograniczanie ilości zapasów. Zwłaszcza ostatnia z korzyści powinna być dla menedżerów niezwykle cenna, z uwagi na fakt, iż zgodnie z polityką Lean Manufacturing w magazynach nie zalegają zamrożone środki pieniężne w postaci zapasów. Co więcej, pochodzący z Japonii system zarządzania znacząco wpływa na poprawę jakości produkcji – standaryzacja wchodzących w nią procesów oznacza wyroby gotowe o lepszych cechach użytkowych dla nabywcy. Dodatkowo wdrożenie Lean Manufacturing skraca czas potrzebny na zamianę surowców w gotowy produkt i redukuje koszty związane ze zbędnymi procesami wchodzącymi w skład produkcji.

Ważne jest, by pamiętać, że Lean Manufacturing u swoich podstaw ma ciągły rozwój i doskonalenie. Nawet po długim czasie od wdrożenia tego systemu do swojej firmy menedżer będzie musiał kontrolować jego funkcjonowanie i dążyć do nieustannego rozwoju organizacji.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *