Jak zarządzać ludźmi w procesie zmiany?

Zdolność do zarządzania zmianą jest jedną spośród podstawowych kwalifikacji handlowych, jaka jeszcze powszechnie decyduje o być lub nie być przedsiębiorstwie. Wpierw ustalmy, co w ogóle znaczy niepowodzenie. Zmiana może np. trwać dłużej, aniżeli zakładaliśmy, bądź pociągać za sobą większe zaangażowanie, aniżeli przewidywaliśmy, co zawsze wiąże się z większymi wydatkami. Można także nie spełnić podstawowych założeń.…
Dowiedz się więcej