Zgłoszenia do Małego ZUS tylko do 8 stycznia

Począwszy od nowego roku do 8 stycznia przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą na niewielką skalę ponownie będą mogli skorzystać z ulgi w rozliczeniu z ZUS. Mały ZUS to po prostu mniejsze składki na poczet ubezpieczeń społecznych. Przy tak zwanym małym ZUS niższe przychody oznaczać będą odpowiednio niższe składki na ubezpieczenie społeczne. Ulga nie tyczy się…
Dowiedz się więcej