Kreatywne rozwiązywanie problemów

Kreatywne rozwiązywanie problemów – Twoje studium przypadku

Szkolenie skupia się na pobudzaniu twórczego myślenia. Ma charakter interaktywnego warsztatu zorientowanego na kształtowaniu umiejętności ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów.

Prezentowane metody oraz podejście zwiększają kreatywność w działaniu. Podczas warsztatu uczestnicy biorą aktywny udział w ćwiczeniach i dyskusji na temat rzeczywistych i zaaranżowanych sytuacji problemowych.

Celem szkolenia jest poznanie i przećwiczenie przez uczestników zestawu technik służących diagnozie, analizie, szukaniu opcji, podejmowanie decyzji i argumentowanie rozwiązania problemu. Rozwój twórczej postawy w rozwiązywaniu problemów oraz pobudzenie uczestników do podejmowania działań w sytuacjach nowych i niepewnych.

Zdobądź kompetencje managerskie

Zdobądź praktyczną wiedzę, popraw umiejętność sprzedaży i zacznij efektywniej zarządzać zespołem.