Zgłoszenia do Małego ZUS tylko do 8 stycznia

Zgłoszenia do Małego ZUS tylko do 8 stycznia

Począwszy od nowego roku do 8 stycznia przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą na niewielką skalę ponownie będą mogli skorzystać z ulgi w rozliczeniu z ZUS. Mały ZUS to po prostu mniejsze składki na poczet ubezpieczeń społecznych.

Przy tak zwanym małym ZUS niższe przychody oznaczać będą odpowiednio niższe składki na ubezpieczenie społeczne. Ulga nie tyczy się składek zdrowotnych. To rozwiązanie dla tych osób, które prowadziły działalność gospodarczą w roku poprzednim przez minimum 60 dni.  Do 8 stycznia będzie można zawiadomić ZUS o przechodzeniu na mały ZUS. Od 1 lutego do końca tegoż miesiąca możliwe będzie zaś zgłoszenie się do tak zwanego małego ZUS Plus. ZUS będzie udostępniał kalkulator, który ułatwi wyliczenie nowych podstawa wymiaru składek na poczet Małego ZUS Plus.

 

Niższa składka a wysokość świadczenia

Jak przypomina ZUS, jeżeli ktoś będzie chciał skorzystać z Małego ZUS-u i płacić niższe składki winien zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego, albo ubezpieczeń społecznych wraz z kodem, który rozpoczyna się od 0592, lub 0590 – do 8 stycznia 2020 roku. Zgłoszenia mogą złożyć osoby, które w poprzednim roku nie korzystały z Małego ZUS, a chcą wykorzystać możliwość takiej ulgi. Zaś osoby, które skorzystały z tejże ulgi w 2019 roku i ciągle chcą z niej skorzystać, a przy tym spełniają warunki, muszą złożyć tylko formularz ZUS DRA cz.II, albo ZUS RCA cz.II wraz z ustaloną na 2020 rok najniższą z podstawowych wymiarów składek. Te dokumenty płatnik musi złożyć z kompletem rozliczeniowym za styczeń 2020 roku (w terminie do 10 lutego, albo odpowiednio do 15 lutego).

Niemniej jednak Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwraca uwagę na to, iż skorzystanie z ulg będzie miało swoje konsekwencje. Przedsiębiorca, który zdecyduje się na opłacanie niższych składek na poczet ubezpieczeń społecznych, winien wiedzieć, iż ma to wpływ na wysokość świadczenia (np. zasiłku chorobowego, zasiłku opiekuńczego, zasiłku macierzyńskiego, czy świadczenia rehabilitacyjnego).

Jakie warunki trzeba będzie spełnić?

Jeżeli przychody z roku poprzedzającego nie przekroczyły trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia z poprzedniego roku, to zostanie spełniony pierwszy warunek celem skorzystania z Małego ZUS-u. Przykładowo, w 2019 roku minimalne wynagrodzenie wynosiło 2250 zł, zaś wspomniana trzydziestokrotność tejże kwoty to 67 500 zł. Przedsiębiorca, który prowadził zatem działalność przez cały 2019 rok i w tymże czasie osiągnął przychody niższe, aniżeli 67 500 zł, będzie mógł skorzystać w 2020 r. z Małego ZUS-u.
Jeżeli zaś ktoś prowadził działalność gospodarczą krócej, aniżeli rok, to limit przychodów winien wyliczyć proporcjonalnie do czasu prowadzenia działalności. Istotne jest jednakże, ażeby okres prowadzenia przedsiębiorstwa w roku poprzednim wynosił minimum 60 dni. Należy mieć tutaj na względzie, iż niższe składki na poczet ubezpieczenia społecznego można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w przeciągu 60 miesięcy prowadzenia firmy.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *